Wednesday, January 11, 2012

Menunaikan Solat Sebagai syarat perlatikkan Pegawai Kerajaan

Suatu perkara yang cukup menarik untuk diperhatikan pada minggu ini adalah berkaitan dengan cadangan Menteri Besar Kelantan yang mahu meletakkan menunaikan solat 5 waktu sebagai syarat untuk mendapat pekerjaan. Hal demikian kerana, melalui pemilihan sebegini akan lahirnya pekerja-pekerja yang yang berintergriti dan pro aktif.

Sesetengah pihak melihat cadangan ini sebagai suatu cadangan yang kurang praktikal kerana ianya mungkin menimbulkan penindasan kepada masyarakat bukan Islam. Kegusaran ini dinyatakan sendiri oleh Presiden Cuepacs, Omar Osman. Beliau berpendapat bahawa dengan adanya syarat sedemikian, secara tidak langsung ianya menafikan masyarakat daripada bukan Islam untuk mendapat jawatan tersebut.

Apabila diteliti secara kasarnya, ramai dalam kalangan masyarakat yang cetek ilmu agamanya bersetuju dengan pandangan beliau. Di dalam isu ini saya yakin bukan beliau sahaja yang berpandangan sedemikian, bahkan ianya juga mungkin berlaku juga kepada golongan masyarakat yang kurang kefahaman agama.

Sewajarnya didalam hal ini, bagi mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat umum khususnyayang bukan Islam, kerajaan Negeri Kelantan perlulah membuat penerangan dan kenyataan dengan lebih jelas. Saya yakin dan percaya, dasar yang bakal dilaksanakan ini hanya akan dilaksanakan kepada pemohon yang beragama Islam sahaja.

Sudah disebut di dalam al-Quran bahawa Islam menghormati penganut yang beragama selain daripada Islam.Oleh itu tidak timbul akan berlaku diskriminasi terhadap masyarakat bukan Islam.

Islam adalah agama yang menekankan konsep keadilan di dalam kehidupan. Keadilan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam pemerintahan sekalipun, Islam meletakkan syarat pertama di dalam memilih pemimpin adalah Adil.

Oleh itu di dalam hal cadangan Menteri Besar Kelantan ini, saya melihat beliau telah melakukan sesuatu yang adil di mana hanya akan memilih golongan Muslim yang taat kepada Allah sahaja yang bakal diambil bekerja.

Walaubagaimanapun, syarat-syarat ini hanya tertakluk kepada masyarakat yang beragama Islam sahaja dan tidak terpakai kepada golongan bukan Islam. Sebagai contoh, perlaksanaan Undang-undang Syariah dinegeri-negeri hanya tertakluk kepada orang Islam sahaja, manakala masyarakat bukan Islam tertakluk kepada Undang-undang Sivil.

Tindakan Dewan Pemuda PAS Wilayah menggesa Presiden Ceupacs, Omar Osman adalah langsung tidak tepat dengan keadaaan. Hal demikian kerana, sewajarnya pihak DPPW memberikan kefahaman dan penjelasan dahulu kepada beliau sebelum membuat kenyataan sedemikian. Di dalam kenyataan yang agak panjang itu, saya melihat pihak DPPWP hanya membahaskan berkenaan kewajipan bersolat tanpa menerangkan konsep perbezaan perlaksanaan syariat Islam dikalangan Muslim dan pengecualiaanya kepada non-Muslim.

Di dalam melaksanakan keadilan Islam ini, Imam Hassan Al-Banna pernah menyebut “Al-Fahmu Muqaddamu ‘ala Kulli al-amr wa nahyu” yang bermaksud, kefahaman adalah permulaan kepada arahan dan tegahan.

Oleh itu, sebagai aktivis kepada sebuah gerakan Islam, DPPW perlu mengimplementasikam kata-kata tersebut di dalam setiap gerak kerja mereka. Bukan hanya menyalahkan pihak yang mungkin tersalah faham di dalam isu ini. Tetapi sebagai seorang ahli siasi merangkap seorang Daie, unsur-unsur dakwah juga perlu dititik beratkan didalam setiap gerak kerja kita. Sekiranya kita melenting, sudah tentu lebih ramai akan terkeliru di dalam isu ini kerana tiada siapa yang bertindak untuk memberikan penerangan terutama kepada masyarakat bukan Islam.

Mohd Faisal Bin Mustaffa
http//:faisalkini.blogspot.com

No comments:

Post a Comment