Monday, December 10, 2012

Sejarah Penyertaan PMIUM dalam Pilihanraya Kampus

Oleh:Zainulfaqar Yaakob

“Hikmah (kebijaksanaan) itu adalah barang ciciran orang-orang mukmin. Barang siapa menjumpainya, maka ambillah ia (hikmah tersebut)…” || al-Hadith

Sejarah Awal Siasah Mahasiswa
Sejarah siasah mahasiswa Universiti Malaya bermula sejak mahasiswa kenal pertubuhan atau Union. Pertubuhan paling awal wujud di Universiti Malaya Kuala Lumpur adalah University of Malaya Student Union (UMSU) atau Pertubuhan Mahasiswa Universiti Malaya (PMUM); pada tahun 1958. Pengerusi UMSU telah disandang oleh Gurnam Singh manakala V. Selvaratnam dilantik sebagai Setiausaha.

Penubuhan UMSU ini bertitik tolak pada kecenderungan mahasiswa dalam kerja-kerja atau aktiviti non-academic. Seluruh mahasiswa UM secara implisit ditakrifkan sebagai ahli UMSU sendiri. Realiti ini bertitik tolak pada beberapa faktor. Antaranya, termasuk bilangan mahasiswa UM pada ketika itu sendiri dalam angka yang sangat kecil; sudah pasti pastisipasi mereka sangat diperlukan oleh pertubuhan.

Sila rujuk The Constitution of The University of Malaya, Syeksyen 48 (1); yang berbunyi:-

“…semua pelajar-pelajar yang multriculated mestilah menjadi anggota persatuan pelajar…” (The Universiti of Malaya Calender 1963-64, h.29)

Walaupun demikian, kondisi siasah mahasiswa melalui wadah UMSU ini masih pada tahap mentah. Aktiviti-aktiviti mereka lebih dikenal sebagai extra-mural activities.

Sesi akademik 1962/63 telah menyaksikan kemasukan mahasiswa freshes ke UM dalam angka yang sangat besar; 1 341 orang. Tradisi keahlian secara autamatik sebagaimana yang ditatacarakan oleh UMSU ini meletakkan UMSU sebagai pertubuhan yang istimewa dan berposisi strategik; bukan sahaja dalam memelihara kebajikan mahasiswa, malah menggerakan arus siasah kampus dan nasional.

Kondisi ini mendorong beberapa kelompok mahasiswa yang sudah berpertubuhan cuba untuk menjadikan UMSU ini sebagai vehicle dalam menyalurkan hasrat siasah mereka kepada masyarakat kampus. (Muhammad Abu Bakar, 1973:31-32)

Kelab Sosialis UM (KSUM) merupakan antara komuniti mahasiswa berpertubuhan awal yang dilihat mendominasi siasah mahasiswa di UM. Dominasi KSUM ini berpunca oleh vokalisme para pemimpin pertubuhan tersebut terutama pasca pengenalan Spekers’ Corner di UM pada 25 Mei 1966. (Muhammad Abu Bakar, Op.Cit.:31)

Pada pandangan Penulis, era 1960an menyaksikan dominasi siasah UM oleh UMSU ini mirip pada idealisme KSUM sendiri.

Pertubuhan Bahasa Melayu UM (PBMUM) turut mendominasi siasah UM sejak sesi akademik 1965/66. Tanda aras dominasi siasah tersebut dilihat pada siri pertandingan hebat kerusi Yang Dipertua pertubuhan tersebut.

Transisi kepemimpinan PBMUM ini membawa pertubuhan tersebut mula menggarap cita-cita yang bersifat nasional seperti isu bahasa Melayu, kebudayaan nasional hatta isu-isu yang melibatkan INTEGRITI pihak kerajaan. (Muhammad Abu Bakar, Op.Cit.:36-37)

Sesuatu yang menarik, dominasi siasah PBMUM ini tidak melalui UMSU, sebaliknya melalui pertubuhan PBMUM sendiri. Selain itu, PBMUM juga mempunyai ciri-ciri asasi pertubuhan mahasiswa yang vokal sebagaimana KSUM; seperti anti-establishment, pressure group, catalyst dan sebagainya kepada pihak pentadbiran kampus dan kerajaan Malaysia walaupun KSUM dan PBMUM mempunyai premis idealisme yang sangat berbeza.

Posisi PMIUM sekitar era 1960 lebih dilihat sebagai “orang kuat” kepada PBMUM dalam banyak perkara. Soal kepemimpinan sehinggalah soalan menentukan lanskap siasah pertubuhan tersebut di kampus dilihat selari dengan apa yang diperjuangankan oleh PBMUM.

Menurut Profesor Emeritus Dr. Khoo Key Kim sebagaimana berikut:-

“…PBMUM disokong oleh PMIUM, memperjuangkan isu bahasa dan kebudayaan Melayu…budaya Melayu seharusnya dijadikan sebagai budaya nasional…” (Abdul Razaq Ahmad, 2005: 10)

Tranformasi Dakwah Islamiyyah PMIUM
Dalam bacaan peribadi penulis, PMIUM sekitar era 1950an hingga penghujung 1960 juga seperti pertubuhan-pertubuhan biasa mahasiswa. PMIUM dilihat satu-satunya pertubuhan berlatarbelakang Islam dan menjadi agen dakwah Islamiyyah di kampus.

Dakwah Islamiyyah oleh PMIUM ini boleh dilihat dalam beberapa periodisasi. Pertama, dikenal sebagai tahap permulaan. Dan kedua adalah tahap kebangkitan.

Pada tahap pertama ini, aktiviti dakwah PMIUM dilakukan tidak di atas entiti PMIUM sendiri secara nyata; atau PMIUM dilihat menerima pengaruh luar (pertubuhan lain). Sebagai contoh, pengenalan idea faham Islam yang dilakukan Syed Muhammad Naquib al-Attas sekembalinya beliau ke UM sebagai tenaga pengajar di Akademi Pengajian Melayu pada tahun 1964.

DSAISdr. Anwar Ibrahim (kini Dato’ Seri) juga merupakan public fegure PMIUM yang mengikuti usrah di pejabat atau kediaman al-Attas. (rujuk Mohd Ridhwan Alias, 2004:t.h). Buktinya, DSAI sendiri pernah menjadi Jawatankuasa PMIUM sesi akademik 1967/68 (Mohd Nasir Mohd Nawi, 1992:lampiran).

Pada tahap ini, wacana ilmiah dilakukan atas pentas Usrah, kuliah-kuliah Maghrib di surau kolej kediaman UM dan di luar kampus. Aktiviti dakwah Islamiyyah oleh PMIUM ini digerakkan atas dasar kefahaman kerana kefahaman ini akan membawa kepada keyakinan dan iltizam kepada komuniti mahasiswa Islam untuk hidup berdasarkan neraca Islam dan menjadikan PMIUM itu sendiri sebagai wadah dakwah Islamiyyah di kampus UM.

Antara sumbangan besar PMIUM pada tahap ini termasuk perlancaran Projek Penyelidikan Kepercayaan Agama Dalam Masyarakat Melayu pada tahun 1967. Projek ini menjadi antara faktor sampingan pada pembokaran krisis sosio-ekonomi umat Islam Melayu di Malaysia; dan menjadi faktor sampingan pada tercetusnya tragedi 13 Mei 1969. (rujuk 30 Tahun, PMIUM Meniti Liku-Liku Perjuangan, 1986: 10 DAN Junaidah Abu Bakar, 1993:16-19)

Pada tahap kedua, PMIUM mula mendominasi dakwah Islam kampus secara convensional atas entiti mereka sendiri. dominasi dakwah Islamiyyah melalui PMIUM ini lebih ketara apabila PMIUM secara rasmi menyertai Jawatankuasa Orientasi (JKO) pada sesi akademik 1971/72.

Peluang tersebut telah digarapkan oleh PMIUM demi memastikan idea faham Islam sampai kepada seluruh freshes muslim UM. Pelbagai aktiviti dakwah Islamiyyah dilakukan di kampus pada ketika itu. Antaranya, seruan solat berjamaah, kuliah Maghrib-Subuh hatta Sambutan Maulid ar-Rasul secara mega di DTC; dan sebagainya.

Dari sudut lain, dominasi dakwah Islamiyyah oleh PMIUM turut berlaku pada sesi akademik 1972/73 di bawah kepemimpinan Sdr. Siddiq Fadhil (kini Dr.) dengan wawasan “Tradisi Mencabar”.

Isu campurtangan AS dalam Perang Arab-Israil mengakibatkan mahasiswa melancarkan demontrasi aman di Kedutaan AS pada 16 Oktober 1973; sebagai suatu masej dakwah kepada kezaliman AS-Israel.

Pada 29 Jun 1974, PMIUM telah melancarkan Demontrasi “Konvensyen Ball” kerana aktiviti tersebut sangat bertentangan dengan lunas-lunas Islam. Penentangan tersebut dianggap batu permulaan Perang Dingin (Cold War) antara PMIUM dengan PMUM (dulu dikenali sebagai UMSU). (Mohd Nasir Mohd Nawi, 1992: 145-147)

Oleh kerana aktivisme dakwah PMIUM merentasi etniksiti dan representasi fakulti sendiri dalam rupa plural, pihak pentadbiran UM melihat dominasi siasah Islamiyyah PMIUM tersebut semakin ampuh. Natijahnya, PMIUM telah dinafikan hak menyertai JKO pada sesi akademik 1975/1976 sehingga 2 sesi akademik seterusnya.

Ijtihad Menyertai PRK
Sesuatu yang menarik sekitar penghujung era 1970an ini, PMIUM telah berijtihad menyertai Pilihanraya Kampus (PRK) pada sesi akademik 1977/78. Ijtihad ini demi mendominasi PMUM melalui pendekatan siasah Islamiyyah. (Samin Ongki, 1990:70-71)

Pada pandangan Penulis, tidak sempurnah tuntutan dakwah yang wajib tersebut kecuali memerlukan kepada kuasa (melalui dominasi PMUM sendiri), maka mendominasi PMIUM itu sendiri menjadi tuntutan wajib. Maa la yutimmu al-wajib illa bihi fahuabi al-wajib (tidak sempurna sesuatu kewajipan itu kecuali memerlukan kepada sesuatu perkara, maka perkara itu juga menjadi tuntutan wajib)

Demi dakwah Islamiyyah juga, PMIUM juga telah mengenakan tekanan berupa memorandum bantahan kepada Hal Ehwal Pelajar (HEP). Hasilnya, PMIUM dijemput semula menyertai JKO pada sesi akademik 1978/79. Namun, selepas sesi akademik tersebut, pihak HEP tidak lagi menjemput PMIUM atas representasi PMIUM sendiri. (Samin Ongki, 1990:70-71)

Dalam PRK sesi akademik tersebut menyaksikan PMIUM gagal menang majoriti. Kekalahan ini berlanjutan sehingga sesi akademik 1979/80. Tanggal 24 Julai 1981 (sesi akademik 1980/81) menyaksikan Islamic Group berjaya mendominasi PMUM. Sdr. Ahmad Shabery Cheek, public fegure PMIUM telah diberi mandat menjadi Yang Dipertua PMUM.

Tahun tersebut juga menyaksikan Minggu Haluan Siswa (MHS) subur dengan aktiviti-aktiviti yang menjunjung tinggi keilmuan dan nilai-nilai Islam itu sendiri. PMIUM menunaikan tuntutan dakwah Islamiyyah melalui body PMUM sendiri secara conventional. (Mohamad Ridhwan Alias, 2004:t.h)

Antara sumbangan dakwah Islamiyyah lain oleh PMIUM melalui PMUM adalah program tradisi PMUM yang sarat dengan unsur maksiat seperti “Konvensyen Ball”, acara perjudian, Pestaria Kebajikan dan sebagainya tidak lagi dianjurkan oleh PMUM sesi akademik tersebut.
Pada pandangan Penulis, PMIUM cuba menjadikan PMUM sebagai vehicle demi memastikan idea faham Islam ini terus subur di kampus khususnya melalui partisipasi mereka dalam JKO. Penulis juga melihat bahawa penyertaan PMIUM dalam PRK sendiri hanya bertujuan mengembalikan semula konsesi dakwah Islamiyyah di kampus melalui pendekatan siasah Islamiyyah; yang sebelum ini boleh dilakukan tanpa sekatan HEP.
karim kene pukulPengalaman PMIUM menyertai PRK dasawarsa ini menyaksikan pelbagai transisi siasah Islamiyyah. PMIUM pernah memboikot PRK pada sesi akademik 1983/84 di bawah kepemimpinan Sdr. Muhammad Husin; sesi akademik 1988/89 di bawah kepemimpinan Sdr. Mohd Yusof Abdullah; dan sesi akademik 2004/2005 di bawah kepemimpinan Sdr. Muhd Ramadhan Fitri Elias. (Mohd Khoirol Anuar Mat Zuki, wawancara secara bebas)
Keputusan memboikot PRK dalam ketiga-tiga sesi akademik ini bertitik-tolak pada sikap double standert HEP dan perjalanan PRK yang tidak demokratik. (rujuk Samin Ongki, 1990: 70-70; Mohd Nasir Mohd Nawi, 1992: 155; dan Zainulfaqar Yaacob, 2006:128-130)

Selain itu, tranformasi siasah Islamiyyah oleh PMIUM juga menyaksikan pengenalan damaged system oleh PMIUM dengan menghantar lebih 30 calon perwakilan untuk kerusi umum MPMUM (dulu dikenali sebagai UMSU atau PMUM). Ijtihad siasah Islamiyyah ini demi memberi suatu signal kepada pentadbiran UM, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan PM hatta masyarakat berhubung penyelewengan dan anti-demokratik sepanjang berlangsungnya PRK UM pada ketika itu; sudah berada pada aras yang tenat.

Sesi akademik 2007/2008 sekali lagi bakal menyaksikan ijtihad siasah Islamiyyah oleh PMIUM demi memastikan dakwah Islam di kampus terus subur. Penulis melihat, ijtihad terbaik bagi zaman ini seharusnya dilakukan pada zaman ini. PMIUM seharusnya berani berijtihad dalam lapangan siasah Islamiyyah dan dakwah Islamiyyah dalam pusing akhir menjelang PRK kini; kerana ijtihad tersebut lebih hampir atau menepati keperluan massa dewasa ini sendiri.

Bagi Penulis, ijtihad thuquti dan kontemporari oleh PMIUM adakah masih melihat penyertaan PRK kali ini bermatlamat mendominasikan kuasa (MPMUM) demi merumputkan dakwah Islamiyyah di mayapada kampus Universiti Malaya KL itu sendiri; atau lebih daripada itu. Disiplin sejarah tidak lama lagi bakal menemukan jawapan tersebut.–END

No comments:

Post a Comment