Tuesday, December 11, 2012

Al Wala?Wal Bara?

"Al Wala?Wal Bara?merupakan salah satu daripada tuntutan Tauhid Uluhiyyah. Al Wala?merupakan aplikasi daripada ikhlas dan cinta kepada Allah, para Nabi dan orang-orang yang beriman. Al-Bara?pula adalah aplikasi dari sebuah kebencian kepada yang batil dan pengikutnya.

Secara umumnya mengikut manhaj Al Wala?wal Bara? manusia dapat dibahagikan kepada tiga golongan iaitu:

Pertama: Orang yang berhak mendapat Wala?(kecintaan) secara mutlak iaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya, kemudian melaksanakan kewajipan-kewajipan mereka di dalam Dien (agama) dan meninggalkan larangan-larangan Dien (agama) dengan ikhlas semata-mata kerana Allah.

Kedua: Orang yang berhak mendapatkan Wala?(kecintaan) di satu sisi dan Bara?(permusuhan) di sisi yang lain iaitu seorang Muslim yang melakukan maksiat, yang melalaikan sebahagian kewajipan agamanya dan melakukan sebahagian perbuatan yang diharamkan Allah namun tidak menyebabkan kekufuran (mensyirikkan Allah dengan sesuatu) dengan tingkat kufur akbar (kufur yang paling besar).

Ketiga: Orang yang berhak mendapatkan Bara?(permusuhan) secara mutlak, iaitu orang-orang musyrik dan kafir baik daripada golongan Yahudi mahupun Nasrani (Kristian) ataupun Majusi, penyembah berhala atau yang lainnya. Sedang, seorang Muslim yang melakukan perbuatan yang menyebabkannya menjadi kafir, maka dia dinyatakan murtad.

Antara contoh penyelewengan umat ini akibat penyelewengan konsep Al Wala?Wal Bara?ialah seperti berikut:

Pertama: Tiada satu pun dari negara yang majoriti penduduknya beragama Islam baik di timur mahupun barat (apatah lagi Malaysia) mengamalkan hukum/undang-undang/perlembagaan Allah secara keseluruhan, padahal mematuhi hukum/undang-undang/perlembagaan Allah adalah sari pati daripada pemahaman yang benar tentang Syahadat. Kalau hukum/undang-undang/perlembagaan Allah tidak dijalankan, bagaimana syahadatnya? Dan kesan lain yang paling parah ialah apabila manusia (yang sememangnya bodoh dan kerdil) mencipta sendiri hukum/undang-undang/perlembagaan ataupun mengimport hukum//undang-undang/perlembagaan daripada orang-orang kafir. Hukum bagi kedua-duanya sama. Malahan kini muncul pula pelbagai jenis gelaran untuk menjauhkan dan mempertakuti manusia kepada Islam seperti kolot, ketinggalan zaman, ataupun dengan tuduhan yang lebih teruk lagi seperti militan, pengganas, Islam radikal dan bermacam-macam tuduhan lagi.

Kedua: Syiar dan slogan ummah telah pun dipengaruhi syiar-syiar dan slogan-slogan orang-orang kafir. Contoh syiar-syiar dan slogan jahiliah/kafir itu ialah sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, ateisme, demokrasi, toleransi beragama, modenisasi, globalisasi dan lain-lain istilah-istilah produk kafir yang lain.

Ketiga: Pendidikan juga telah dikuasai kekafiran dan kesyirikan kepada Allah. Kini Pelajar-pelajar Islam seluruh dunia (termasuk Malaysia) yang kebanyakannya tidak mempunyai pemahaman Islam yang kuat disuntik dengan pelbagai pemikiran/ideologi kafir seperti Teori Darwin, nasionalisme dan toleransi beragama. Pelajar juga didedahkan dengan ikhtilat (percampuran antara lelaki dan perempuan), penerapan Islam hanya sebagai ibadah mahdah (khusus) sahaja dan penerapan nilai-nilai kemaksiatan berleluasa seperti nyanyian. Selain itu pelajar yang ingin berhijab (melabuhkan tudung hingga menutupi tubuh) dan berniqab (memakai tabir pada muka) dimomokkan dan dinista dengan pelbagai gelaran malahan dilarang sama sekali di kebanyakan universiti (bagi niqab) dengan pelbagai alasan yang dangkal.

Keempat: Sejarah pula menyaksikan penyelewengan yang pelbagai terutama apabila ia berkait langsung dengan Islam. Contohnya ialah bagaimana kisah penyebaran Kristian oleh Magellan dan Vasco da Gama diungkapkan sebagai mencari rempah.

Kelima: Daripada segi hiburan dan olahraga pula kita dapat melihat bagaimana anak-anak kecil di pengaruhi dengan Power Rangers, Spider Man, Ultraman, Mashimaru dan Digimon. Manakala arena sukan dan hiburan juga menyaksikan wanita-wanita Melayu mendedahkan keindahan yang sepatutnya tidak boleh ditunjukkan selain kepada suami mereka sendiri. Dan ini bukan sahaja mendatangkan fitnah malahan menggetarkan naluri lelaki yang seterusnya menyumbang kepada kes-kes rogol dan bermacam-macam lagi gejala sosial yang amat berleluasa kini.

No comments:

Post a Comment