Friday, January 11, 2013

Sejarah & Perkembangan Gerakan Islam Abad Moden

Ridzuan Mohamad Nor, (2007), Sejarah & Perkembangan Gerakan Islam Abad Moden, Batu Caves: MHI Publication.

Buku ini menerangkan berkenaan sejarah jatuh bangun gerakan Islam sejak zaman kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyyah. Kemunculan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928 merupakan pencetus kepada lahirnya gerakan Islam yang lain. Rentetan daripada penubuhan tersebut, mucul beberapa gerakan yang lain di serata dunia. Misalnya di Pakistan munculnya Jamiat Islami, di Algeria munculnya Badan Penyelamat Islam (FIS), Majlis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) di Indonesia dan akhirnya pada hari ini diteruskan oleh Parti Keadilan Sejahtera, Hizbul Muslimin yang akhirnya dikenali Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia. Di Turki munculnya Parti Milli Selamat yang kemudiannya diharamkan. Kemudian muncul Parti Refah, dan pada hari ini diteruskan oleh Parti Keadilan Pembangunan (AKP) Parti.

No comments:

Post a Comment