Sunday, May 6, 2012

Konvensyen berkaitan Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) sebagai Pelindung terhadap Hak Asasi Wanita

Merenung sejenak sejarah bangsa Arab era jahiliyah sebelum perutusan Rasulullah S.A.W. ke muka bumi ini, ternyata zahirlah pelbagai kelompangan dan cacamarba yang menunjangi kehidupan mereka pada ketika itu. Arak menjadi minuman wajib sehari-hari, judi, zina, riba, eksploitasi perniagaan dan kekuasaan oleh puak yang lebih berkuasa dan berpengaruh, penindasan terhadap wanita, malah perkara paling kejam iaitu menanam anak perempuan hidup-hidup merupakan kebiasaan yang hanya dipandang sebelah mata tanpa mengundang sebarang rasa untuk membela. Semua akur pada sistem yang mendasari cara hidup mereka pada masa tersebut. Inilah dia sejarah. Bukti yang merakam titik permulaan penindasan atau diskriminasi terhadap wanita.

Apakah itu diskriminasi? Diskriminasi boleh diertikan sebagai layanan tidak adil kepada seseorang atau kelompok berdasarkan prejudis, iaitu sangkaan buruk, sama ada disebabkan oleh perbezaan kelas, bangsa, gender, atau kategori-kategori selainnya. Ruang untuk berlaku diskriminasi mencakupi perlbagai aspek, antaranya ialah perundangan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan kerjaya.

Melihat kepada situasi semasa yang berlaku pada hari ini, terdapat pelbagai golongan yang sering melaungkan isu kesamarataan hak asasi bagi wanita. Di Malaysia, antara badan atau pertubuhan yang memperjuangkan hak asasi berkaitan wanita adalah seperti Sister In Islam. Munculnya golongan-golongan ini adalah disebabkan mereka beranggapan bahawa hak mereka telah dinafikan atau ditindas oleh pihak yang berkuasa, atau mereka mahu membuka mata Kerajaan terhadap peluang-peluang yang sepatutnya mereka miliki, sebagaimana yang diterima oleh golongan lelaki.

Hakikatnya, diskriminasi terhadap wanita timbul kerana ia sudah mendarah daging dalam masyarakat sejak sekian lama, bukan sahaja dalam masyarakat Melayu, tetapi juga dalam masyarakat India, Cina dan bangsa-bangsa lain. Keadaan ini pastinya umpama garam yang sudah larut di dalam air, kerana ia sudah sebati dalam kehidupan bermasyarakat dan akan dianggap janggal sekiranya menyalahi. Sebagai contoh, wanita dianggap lemah dari aspek pemikiran, pendirian dan kekuatan fizikal. Kerana itu, wanita pada zaman dahulu tidak dibenarkan bersekolah tinggi kerana asasnya tetap sama; akan masuk ke ceruk dapur juga. Akibatnya, berlakulah masalah buta huruf dalam kalangan wanita sehingga menyebabkan mereka ketinggalan dalam perkembangan dunia hari ini.

Dalam sesetengah kebudayaan, ibu bapa melakukan keganasan terhadap alat kelamin anak-anak gadis mereka sebagai suatu amalan wajib berlandaskan kepercayaan atau pegangan tertentu. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh UNICEF, lebih daripada 130 juta wanita serta anak-anak gadis yang melalui kehidupan mereka kini telah menghadapi salah satu bentuk kecederaan atau kerosakan pada alat kelamin (FGM/C) mereka, dan ini boleh membawa akibat buruk kepada kesihatan, termasuklah kegagalan untuk sembuh sepenuhnya, meningkatkan peluang untuk dijangkiti HIV, masalah-masalah ketika melahirkan anak, penyakit-penyakit jangkitan kelamin dan juga gangguan pada saluran air kencing. Ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita yang didorong oleh faktor kebudayaan atau kepercayaan.

Diskriminasi terhadap wanita yang berleluasa akhirnya menyebabkan muncul golongan yang memperjuangkan hak berasaskan gender yang melampau, seperti Feminisme Liberal, hatta mereka sanggup membidas hukum syarak dan menganggapnya sebagai sekatan terhadap hak-hak wanita. Contohnya, di Malaysia sendiri terdapat golongan seperti ini yang tidak menyetujui perihal pelaksanaan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia kerana beranggapan ianya tidak memberikan keadilan dan kesaksamaan kepada wanita dari aspek poligami, perceraian, harta sepencarian dan sebagainya lagi.

Konvensyen berkaitan Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) merupakan undang-undang yang wajar bagi melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan asas wanita. Perjanjian tersebut telah diangkat oleh Perhimpunan Umum Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1979. Ianya berkuatkuasa penggunaannya pada 3 September 1981. Manakala penerimaannya di Malaysia adalah pada pada 5 Julai 1995 dimana terdapat beberapa bahagian isi kandungannya yang di reservasikan kerana didapaiti bercanggah dengan hukum Syarak dan sebahagiannya bercanggah dengan perlembagaan negara kita.

Berdasarkan percanggahan tersebut, Malaysia telah membuat reservasi ke atas lima Artikel iaitu Artikel 2(f), 5(a), 7(b), 9 dan 16. Seterusnya, pada 1998, kerajaan menarik balik reservasi ke atas Artikel 2(f), 9(1), 16(b),(d),(e) dan (h). Dengan penarikan balik reservasi ke atas beberapa artikel tersebut, kini hanya tinggal Artikel 5(a), 7(b), 9(2),16 1(a),(c), (f) dan (g) dan 16 (2) yang masih dikekalkan reservasi ke atasnya. Namun begitu, di peringkat Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), mereka masih meneliti dan mengkaji supaya kerajaaan menarik balik reservasi ini.

Artikel 5 yang dikatakan bercanggah dengan perlembagaan negara kita di mana ianya berkaitan dengan hak kewarganegaraan seorang wanita yang berkahwin dengan lelaki asing. Di mana melalui CEDAW ianya menuntut supaya secara automatik wanita tersebut menjadi warganegara suaminya. Namun begitu, menurut perlembagaan persekutuan, seseorang rakyat Malaysia dilarang memegang dua kewarganegaraan. Ini menunjukkan bahawa, seseorang wanita asing yang berkahwin dengan rakyat negara ini tidak boleh menjadi warganegara melainkan dengan permohonan dan dia tidak menjadi warganegara mana-mana selepas itu.

Di dalam artikel 16, ianya adalah di sebabkan bercanggah dengan hukum syarak. Antaranya berkaitan dengan hak samarata di dalam perkahwinan dan sebagainya. Di dalam Islam, ianya berbeza dengan di barat dimana hak perkahwinan dan perceraian itu terletak di tangan suami. Misalnya di Amerika Syarikat, seseorang isteri itu boleh menceraikan suaminya dengan membuat permohonan di mahkamah. Hal ini jelas bercanggah dengan Islam di mana kuasa untuk mentalakkan isteri hanya pada suami.

CEDAW menjelaskan tentang hak-hak khusus yang tidak boleh dibeza-bezakan berdasarkan umur, jantina, kelas ekonomi atau kewarganegaraan. Menerusi CEDAW ini, hak asasi wanita lebih dijamin terpelihara, meskipun terdapat beberapa perkara di dalamnya yang menyalahi dan bertentangan dengan konsep Islam. Antaranya ialah dari sudut falsafahnya yang kebaratan, di mana ia terlalu mengutamakan konsep individualisme, sehingga mengenepikan agama, adat dan kebudayaan.

Namun, terdapat kebaikan-kebaikannya yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam, khususnya wanita Islam sebagai perisai terhadap pencerobohan hak asasi wanita, selagi mana ia tidak bertentangan dengan konsep ajaran Islam. Islam adalah agama universal, di mana ia menerima setiap yang baik untuk diadaptasikan dalam ajaran agama Islam. Antara kandungan yang dipersetujui dalam CEDAW ialah setiap negara yang mengesahkan Konvensyen berkaitan Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) mestilah mengambil langkah untuk mencegah segala bentuk perdagangan wanita dan pelacuran, hak wanita yang saksama dalam menerima peluang pendidikan tanpa diskriminasi jantina atau agama, keadilan dalam bidang pekerjaan dalam aspek penilaian kualiti kerja dan juga penggajian untuk kerja yang sama nilai.

Oleh itu, Konvensyen berkaitan Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) perlulah dinilai dan dilihat secara baik untuk manfaat bersama, bukannya dengan menolak terus prinsip dan dasar di dalamnya. Sesungguhnya Islam tidak pernah mengajar penganutnya untuk berfikiran cetek dan menghukum tanpa usul periksa. Asasnya ialah setiap perkara yang tidak bercanggahan dengan Islam boleh diambil dan diaplikasikan, sementara yang buruk atau bertentangan hendaklah dijauhi dan ditinggalkan. Ia tidak seperti rukun iman; wajib ambil semua, sebaliknya jika ada satu yang ditolak, maka terbatallah imannya.

Mohd Faisal Bin Mustaffa
http//:faisalkini.blogspot.comNo comments:

Post a Comment