Tuesday, September 4, 2012

PMIUM sokong cadangan pakaian uniform sekolah dikaji semula


"Sesungguhnya sebilangan daripada ahli neraka ialah perempuan-perempuan yang berpakaian, tetapi bertelanjang yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya.” Riwayat Bukhari dan Muslim.

Nas hadis di atas jelas merupakan satu amaran daripada baginda Rasulullah SAW tentang aspek berpakaian yang tidak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Amaran tersebut merangkumi cara berpakaian yang nipis atau jarang, berpakaian ketat atau membentuk tubuh badan dan mendedahkan bahagian-bahagian tubuh tertentu. Untuk apa amaran tersebut? Sudah tentulah demi menjaga maruah wanita Islam, selain merupakan bukti kecintaan baginda kepada umatnya.

Saya merujuk kepada cadangan yang dikemukakan oleh Munirah binti Bahari selaku Naib Presiden Hewi, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM), kepada Kementerian Pelajaran baru-baru ini. Cadangan tersebut meminta supaya Kementerian Pelajaran merombak semula sistem pemakaian pelajar perempuan Islam di sekolah-sekolah seluruh Malaysia dengan menukar baju seragam putih kepada baju seragam berwarna. Hal ini demikian bagi mengelakkan jenayah seksual dan penzinaan yang mungkin berlaku berikutan baju seragam sedia ada yang berwarna putih adalah jarang atau dalam bahasa Inggerisnya disebut 'transparent.'

Justeru, saya merasakan bahawa cadangan yang dikemukakan oleh Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) adalah wajar dan seharusnya disokong oleh semua pihak kerana ia merupakan satu langkah pencegahan yang baik bagi mengelakkan barah sosial sedia ada dalam masyarakat daripada terus merebak. Kita sering mendengar peribahasa Melayu yang menyebutkan 'mencegah lebih baik daripada merawat.' Jadi, mengapa kita tidak praktikkan peribahasa ini dalam perkara-perkara yang dirasakan wajar dan perlu?

Sebagai menambah cadangan yang dikemukakan oleh Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) tersebut, saya turut mencadangkan supaya Kementerian Pelajaran lebih berhati-hati dalam setiap penentuan pakaian seragam sekolah supaya ianya selaras dengan etika pemakaian dalam Islam, kerana seperti yang kita maklumi, setiap penetapan yang telah dibuat oleh Islam pasti bertujuan menjaga kemaslahatan ummah. Selain daripada faktor pakaian seragam, adalah menjadi peranan ibu bapa dan guru-guru untuk memberi kefahaman kepada anak-anak dan pelajarnya melalui didikan agama, khususnya tentang etika pemakaian dalam Islam. Dengan demikian, pelajar akan lebih tahu 'menjaga diri' mereka ketika berada dalam sebarang situasi.

Sehubungan dengan itu, saya merasakan cadangan yang diutarakan oleh pucuk pimpinan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) itu adalah sangat wajar, sesuai dengan situasi semasa yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Justeru, cadangan ini seharusnya disokong oleh segenap lapisan masyarakat dan dipertimbangkan oleh Kementerian Pelajaran. Semoga manfaatnya kembali kepada para pelajar itu sendiri.

Mohd Faisal Bin Mustaffa,
Setiausaha Agung,
Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM).

No comments:

Post a Comment